Biogram - Piotr Plebaniak 2.0

Proponowana treść biogramu (do wyboru wedle uznania)

Pod artykuł prasowy:

Autor m.in. książki "Siły psychohistorii


Socjolog, autor książek o wojnie i geopolityce, m.in. "Siły psychohistorii.

Pasek na wystąpieniu TV:

Autor książek o wojnie i geopolityce


Socjolog, autor książek o geopolityce i filozofii konfliktu

Zwięzły na 2 zdania:

Piotr Plebaniak — socjolog, historyk i ekspert specjalizujący się w Chinach. Doktorant wydziału Historiografii na PCCU w Tajpej na Tajwanie. Autor m.in. książek 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY Zrozumieć imperium (2020) oraz przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021).

Bardziej "wyluzowany"

Piotr Plebaniak — rocznik 1975, socjolog, laureat stypendium tajwańskiego Ministerstwa Edukacji i doktorant wydziału historiografii Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie. Pojawił się na Tajwanie 13 lat temu powodowany pasją do uczenia się obcych kodów kulturowych. To zaowocowało nabyciem atrybutów wzorowego mandaryna: umiejątnością pisania kaligrafii, gry na cytrze (guzheng), gry w go i czytania starożytnych poezji.

Zawodowo współpracuje z polskimi firmami jako konsultant biznesowy przy logistyce zakupów hurtowych. Prywatnie niepoprawny miłośnik długodystansowych podróży motocyklowych, fantastyki naukowej oraz kolekcjoner sentencji i aforyzmów. Autor 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY Zrozumieć imperium (2020) oraz przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021).

Bardziej poważny #1

PIOTR PLEBANIAK — socjolog, z zamiłowania sinolog. Doktorant wydziału historiografii na Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie, gdzie wkrótce obroni pracę zestawiającą starożytną grecką i chińską sztukę wojenną oraz ich wpływ na genezę podstawowych cech obu cywilizacji – europejskiej i konfucjańskiej. Zawodowo specjalizuje się w negocjacjach handlowych, a naukowo zajmuje się psychologią konfliktu i historią wojskowości. Autor 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY Zrozumieć imperium (2020) oraz przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021).

Bardziej poważny #2

Piotr Plebaniak - socjolog, laureat stypendium tajwańskiego Ministerstwa Edukacji i doktorant wydziału historiografii Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie. Autor 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017, 2020), Drogi wędrownych doradców (2019, 2020, 2021), CHINY Zrozumieć imperium (2020) oraz przekładu traktatu Sztuka wojny (2020, 2021).
-----------

Do wyboru zdjęcia do biogramu:


Zapraszam do zapoznania się z biogramem tutaj.

Jeśli szuka Pan/Pani informacji do przygotowań redakcyjnych, proszę uprzejmie kontaktować się przez e-mail.